37 werkgevers van Anders Reizen versneld over op fossielvrij wagenpark

Er gaan 37 werkgevers uit de Coalitie Anders Reizen versneld een volledig fossielvrij wagenpark invoeren. De CEO’s van de bedrijven hebben hiervoor een verklaring ondertekend.

De Coalitie Anders Reizen heeft als doel om in 2030 de helft van de zakelijk CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 2016. Het nieuwe initiatief zal bijdrage aan deze doelstelling. Volgens de directeur van de coalitie zouden er nog meer werkgevers mee moeten doen aan de versnelling. Er wordt in deze tijden anders naar het mobiliteitsbeleid gekeken. Door de coronacrisis is er een versnelling in de trend om werknemers schoner, minder en flexibeler te reizen.

Niks houdt u tegen

Volgens de directeur staat er voor werkgevers minder in de weg om hun wagenpark versneld te elektrificeren. Bedrijven kunnen namelijk zonder meerkosten kortere leasecontracten aan voor fossiele auto’s. Zo kunnen zij sneller overstappen op elektrische auto’s. Daarnaast wordt de actieradius van elektrische auto’s steeds beter en het aanbod steeds groter. Ook wordt de businesscase interessanter voor bedrijven. Voor bedrijven wordt de keuze om over te stappen steeds voordeliger.

Ondertekenaars van de verklaring ‘fossielvrij wagenpark in 2025’ zijn onder andere Royal HaskoningDHV, Eneco, Leaseplan en de Volksbank.

Interesse in laadstations voor uw wagenpark? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op